Privacy Policy

Обработка на Лични данни
С използването на нашите услуги и / или предоставяне на лични данни към нас, Quura Medical B.V. обработва тази личните данни. Преглед на личните данни, които се обработват се вижда по-долу:
– Име и фамилия
– Адрес
– Телефонен номер
– Имейл адрес
– Други лични данни, получени например чрез създаване на профил на този сайт, чрез кореспонденция и по телефона
– Данни Местоположение

Особености при обработката на лични данни
Нашият сайт и / или услуга няма намерение умишлено да събира лични данни от потребители под 16-годишна възраст, освен ако не е със съгласието на родител или настойник. Въпреки това, ние сме в състояние да проверим дали посетителите на сайта са над 16-годишна възраст. Ние препоръчваме включването на родителите в онлайн дейностите на децата, за да се предотврати обработването на техните данни без съгласието на родителя. Ако личните данни на непълнолетен са обработени без съгласието ви, можете да се свържете с нас чрез info@lycogel.com, и ние ще ги изтрием.
Защо обработваме лични данни
Quura Medical B.V. обработва личните Ви данни за следните цели:
– Информационен бюлетин и / или рекламна брошура
– За да ви се обадим, ако е необходимо за нашето предоставяне на услуги
– За да ви известяваме за промени в нашите услуги и продукти

Колко дълго съхраняваме данните ви
Quura Medical B.V. няма да задържа вашите лични данни по-дълго от необходимото за осъществяване на целта на обработването. Периода на съхранение е 7 години.
Споделяне на данни с трети страни
Quura Medical B.V. няма да продава вашите данни на трети лица и ще поддържа само тази информация, която е необходима за изпълнението на споразумението ни с вас, за да се спазят законовите задължения. Компаниите, които обработват данните ви са подписали споразумение за обработка на данни, за да се гарантира подходящо ниво на поверителност и сигурност по отношение на данните ви. Quura Medical B.V. остава отговорна за операциите по обработката.
Карта за посещения на сайта
Quura Medical B.V. използва само функционални, техническите и аналитични бисквитки, които не са в нарушение на личните ви данни. Бисквитката е малък текстов файл, който се записва на вашия компютър, таблет или смартфон, когато за първи път посетите нашия сайт. Бисквитките, които използваме, са необходими за техническата експлоатация и лекота на използване на уеб сайта. Тези бисквитки осигурят правилното изпълнение на уеб сайта и запомнят предпочитанията ви. Също така, ни позволяват да се оптимизира нашия уебсайт. Съхранението на бисквитки на вашия компютър може да се предотврати чрез подходящи настройки на интернет браузъра ви. Можете също да изтриете всички предишни запазени информации чрез настройките на браузъра си.
Достъп, промяна или изтриване на данни
Имате право на достъп, промяна и изтриване на Вашите лични данни. Можете да изпратите Вашето искане за достъп, изменение или заличаване на info@lycogel.com. Моля, включете копие на съответния документ за самоличност, като заличите снимката си за да се гарантира, че искането е направено от вас. Quura Medical B.V. ще ви отговори възможно най-бързо, но най-скоро в рамките на четири седмици.
Защита
Quura Medical B.V. защитава личните Ви данни много сериозно, и взема адекватни мерки за борба със злоупотреби и загуби от неправомерен достъп, нежелано разкриване и неразрешено модифициране. Ако считате, че данните ви не са добре защитени, или ако има признаци на злоупотреба, моля свържете се с нашия сервиз или изпратете имейл на info@lycogel.com.